مدل EV  مدل 6

شورPG4

JBL مدل 70S

SENNHEISER

زاین

میکروفون آکوتا مدل 820

یقه ای باسیم MAXمدل 701