باند دو بلندگو حرفه ای کاپیتال

باند دو بلندگو حرفه ای کاپیتال

دو عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

16 اهم

بدنه چرمی

طرح اینترام

کاور