بلندگوی سقفی،هالوژنی

بلندگوی سقفی،هالوژنی

400 وات ،8 اهم،15 اينچ ، اصل،كاپيتال

100-200 وات ،16 اهم،12 اينچ با مارك اختصاصي شتان

باند ستونی

دو بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

سه بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

چهار بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

بلندگوی سقفی- فلزی- توکار رو روکار مچینگ دارهواکشی 509

بلندگوی سقفی (هالوژنی)،ستونی آلومینیومی،ستون پلاستیکی