بلندگو

400 وات

12 اینچ

16 اهم

هندی اصل

کاپیتال

Boss-Lem-B&C

باند تک بلندگو تایوان شتان

یک عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

8 اهم

بدنه چرمی

طرح هلالی

کاور

باند دو بلندگو حرفه ای کاپیتال

دو عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

16 اهم

بدنه چرمی

طرح اینترام

کاور

باند تک بلندگو حرفه ای کاپیتال

یک عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

16 اهم

بدنه چرمی

طرح اینترام

کاور

 

باند دو بلندگو حرفه اي كاپيتال

دو عدد بلندگوي400 وات کاپیتال اصل ،12 اينچ، 16 اهم،بدنه چرمي، طرح اينترام،كاور

یک عدد بلندگو400 وات کاپیتال اصل 15اینچ و یک عدد بلندگوی شتان 12 اینچ

 یک عدد بلندگو400 وات کاپیتال اصل 12 اینچ و یک عدد بلندگوی شتان 12 اینچ

دو عدد بلندگوي400 وات کاپیتال اصل ،12 اينچ،دوعدد بلندگوی شتان 12اینچ

 

باند تك بلندگو

يك عدد بلندگوي 400 وات کاپیتال اصل،12اينچ،16اهم،بدنه چرمي،طرح اينترام و كاور

يك عدد بلندگوي 400 وات کاپیتال اصل،12اينچ،16اهم،بدنه پلاستیکی  تزریقی

يك عدد بلندگوي شتان،12اينچ،16اهم،بدنه چرمي،طرح هلالي ، كاور

يك عدد بلندگوي شتان،12اينچ،16 اهم،بدنه پلاستیکی تزریقی