پایه میکروفون

85سانتيمتر،كف گرد چدني،دوتيكه،بست و فلكه فلزي قابل تنظيم                 

65سانتيمتر،كف گرد چدني،دو تيكه،بست وفلكه فلزي قابل تنظيم                   

پایه منبری ، سه تکه ، نقره ای                                                             

پایه رومیزی کف ستاره ای با گلویی(تایوانی)

پایه رومیزی کف گرد چدنی با گلویی (تایوانی )