پايه باند


ديواري،رنگ كوره اي،قابليت تنظيم آسان با استكاني و چرخشي


          

پایه باند

پایه باند

ایستاده ، آبکاری شده ، قابلیت تنظیم آسان با استکانی و چرخشی

دیواری ، رتگ کوره ای ، قابلیت تنظیم آسان با استکانی و چرخشی

پایه باند

ايستاده،آبكاري شده،قابليت تنظيم آسان با استكاني و چرخشي مشکی

پایه میکروفون

85سانتيمتر،كف گرد چدني،دوتيكه،بست و فلكه فلزي قابل تنظيم                 

65سانتيمتر،كف گرد چدني،دو تيكه،بست وفلكه فلزي قابل تنظيم                   

پایه منبری ، سه تکه ، نقره ای                                                             

پایه رومیزی کف ستاره ای با گلویی(تایوانی)

پایه رومیزی کف گرد چدنی با گلویی (تایوانی )